đám cưới là số mấy ? mơ tháy đám cưới điềm lành hay giữ ?

đối vơi mỗi cá nhân đám cưới là một sự bắt đầu, nhưng nó cũng là sự kết thúc với rất nhiều ý nghĩa. Đám cưới là sự khởi đầu của một gia đình mới, là sự gắn bó giữa người con trai và người phụ nữ trong một mối quan hệ thiêng liêng. Đám … Đọc tiếp đám cưới là số mấy ? mơ tháy đám cưới điềm lành hay giữ ?