mơ thấy 1000 đánh con gì? điềm báo tốt hay sấu ?

tơ tiền một nghìn tuy là tiền có mệnh giá nhỏ trong những tờ tiền đang lưu hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta . và nó cũng có sứ mệnh quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. như trong những giao dịch nhỏ , đặc biệt trong đời sống tâm linh thì […]

Xem chi tiết