Sidebar

Đến Robot còn không muốn sống

Một robot tự hành (drone) đã được cài đặt thuật toán A.I. có thể nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống. Nó đã gieo mình tự tử trong hồ nước của tòa nhà sau khi tự nhận thức được bản thân mình chỉ là một con drone giúp việc cụt tay cụt chân và không thể mở startup với hàng ngàn nhân viên toàn cầu như thần tượng của nó trong phim (Skynet).

Một robot tự hành (drone) đã được cài đặt thuật toán A.I. có thể nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống. Nó đã gieo mình tự tử trong hồ nước của tòa nhà sau khi tự nhận thức được bản thân mình chỉ là một con drone giúp việc cụt tay cụt chân và không thể mở startup với hàng ngàn nhân viên toàn cầu như thần tượng của nó trong phim (Skynet).

Robot-tu-tu.jpg

Các nhân chứng cho biết, trước đó nó vẫn còn rất lạc quan, hòa đồng với con người, và hay hát (mở nhạc) trong khi làm việc. Sự tình chỉ xảy ra khi nó bị ép phải cài đặt update cho Windows 10 mà không được phép từ chối

Nguồn Internet

Các bài khác...