Sidebar

 

Đến Robot còn không muốn sống

Một robot tự hành (drone) đã được cài đặt thuật toán A.I. có thể nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống. Nó đã gieo mình tự tử trong hồ nước của tòa nhà sau khi tự nhận thức được bản thân mình chỉ là một con drone giúp việc cụt tay cụt chân và không thể mở startup với hàng ngàn nhân viên toàn cầu như thần tượng của nó trong phim (Skynet).

Khỉ bỏ dần trái cây chuyển qua săn chuột để ăn

Các nhà khoa học đã kinh ngạc sau khi thấy những con khỉ tại các đồn điền dầu cọ ở Malaysia hầu như bỏ thức ăn truyền thống trái cây, chuyển qua bắt và ăn chuột.

Các bài khác...